Bestuur

Bestuur dorpshuis De Weme

Voorzitter Pieter Potjewijd tel. 0611005086
Secretaris Sannie Blaauwijkel-Keizer tel. 0594-549884
Penningmeester Sannie Blaauwijkel-Keizer tel. 0594-549884
Lid Bert van der Molen tel. 0612397582
Lid Albert Dalmolen tel. 0594-658418
Lid Ingrid Veenema tel. 0594-658351