Bestuur

Bestuur dorpshuis De Weme

Vice-voorzitter Bert van der Molen tel. 0612397582
Secretaris Ingrid Veenema tel. 0594-658351
Penningmeester Sannie Blaauwijkel-Keizer tel. 0594-549884
Lid Albert Dalmolen tel. 0594-658418